Korte geschiedenis Angola

Angola is een tropisch land, maar veel minder warm en klam dan bv Democratishe republiek Congo wat ten noorden van Angola ligt. Ten oosten ligt Zambia en ten Zuiden ligt Namibie waaronder weer Zuid-Afrika ligt. En Ten Westen ligt het aan de prachtige Atlantische oceaan.

Het was een Portuguese kolonie, (al heeft Nederland in een lang verleden ook nog daar 7 jaar rondgespuisd). Maar sinds ongeveer 1961 kwam de bevolking in opstand en vanaf 1975 verlieten de Portugezen Angola.

De onafhankelijkheidsoorlog was ten einde op 11 september 1975, maar al snel raakten de verschillende partijen met elkaar in gevecht en omdat er olie en diamanten in het land zijn, waren vele landen betrokken bij deze oorlog, zoals Rusland, Amerika, Cuba, Zuid-afrika, oftewel een deel van de koude oorlog vond hier  plaats.

Eindelijk, bij de dood van partij leider Savimbi van de UNITA in februarie 2002 begon het land aan zijn vredesproces. Bijna 42 jaar van verschillende oorlogen; het land lag in puin.

meer dan 1 miljoen doden, 4,3 miljoen binnenlandse vluchtelingen, 400 miljoen vluchtelingen in Congo en Zambia, er waren talloze ondervoedde burgers en het onderwijs heeft vrijwel al de jaren van oorlog zich niet ontwikkelt. Spoorwegen, bruggen en wegen waren totaal vernietigd. Het land lag vol met mijnen die gedurende 30 jaar lang zijn gelegd.
Het volk geeft ontzettend geleden onder de gevolgen van dit alles en is de schade enorm groot.

In de eerste jaren na de oorlog waren nog vele hulporganisaties werkzaam in Angola, maar sinds 2006 trokken de meeste organisaties zich terug en was het volk van Angola aangewezen op de hulp van de regering.  Angola heeft volgens de telling  in 2013, 25.789.024 mensen in hun populatie. Dit was volgens de telling in 2004 maar iets rond de 18.000.000 mensen. De Populatie groeit hard en het begon zich op langzaam op te bouwen. Angola werd hierna één van de snelst economisch groeiende landen in Afrika; oftwel12% per jaar.

Afgelopen jaren zijn vele verbindingswegen en bruggen tussen de verschillende provincies hersteld en langzaam begon het onderwijs en de gezondheidszorg te ontwikkelen. Maar transparantie in het bestuur van het land is nog niet ontwikkelt en Angola lijkt nog een lange weg voor de boeg te hebben.

Sinds in Amerika de olie op een andere manier gewonnen kan worden en zij dus niet een deel van haar olie in Angola koopt, daalde de olie prijs wereldwijd en voor Angola betekent het dat i.p.v. 120 USD per vat olie wordt betaalt, er nog maar 30 USD binnenkomt en dat zijn eigenlijk ook de kosten om het te winnen, dus de inkomsten zijn globaal gezegd, vier keer zo minder geworden. Wat voor de meeste landen daling van de olieprijs heeft betekent, betekende voor Angola grote daling van de inkomsten van het land, omdat het voornamelijk de economie gebouwd heeft op de inkomsten van olie.